Lärandepaket: Perspektiv & Värderingar

Lärandepaketet Perspektiv och Värderingar ger en introduktion till hållbar utveckling med hjälp av brädspelet Dilemma, SDG-korten och tillhörande studiematerial på den digitala plattformen Snowflake Education Toolkit. Läs mer här.

9,980.00 kr