Lärandepaket: Jordens Klimat & Klimatförändringar

Lärandepaketet Jordens Klimat & Klimatförändringarger en introduktion till jordens fascinerande klimatsystem och till klimatförändringar, samt diskussioner om klimatkommunikation. I lärandepaketet ingår brädspelet ClimeOut och tillhörande studiematerial på den digitala plattformen Snowflake Education Toolkit. Läs mer här.

9 980,00 kr